Urasenke

ČESKÁ ASO­CI­ACE CESTY ČAJE

Česká asociace cesty čaje Urasenke pořádá pravidelné studijní schůzky zájemců o Cestu čaje, při nichž se studenti pod vedením zkušených učitelů snaží prohloubit své znalosti i dovednosti. Ve spolupráci s Česko-japonskou společností, Velvyslanectvím Japonska v ČR a dalšími českými i japonskými subjekty máme řadu dalších aktivit, mezi něž patří třeba přednášky, veřejné prezentace čajového obřadu atd.

Česká asociace cesty čaje Urasenke
Logo Urasenke Praha

Urasenek je také hlavním organizátorem každoroční události Hatsugama – novoročního čajového setkání.

Kontaktní údaje:

Čajová místnost v KIS