Jak se stát členem

Stát se členem Česko-japonské společnosti je velmi jednoduché. Nejprve je potřeba vyplnit přihlášku, která je dostupná v kanceláři ČJS či ke stažení níže. Podepsanou přihlášku je možné doručit i elektronickou cestou. Následně je potřeba uhradit členský poplatek.
Každý člen pro využití výhod potřebuje členskou průkazku, tu Vám na počkání zhotovíme v kanceláři Na Můstku 8 (přineste si prosím s sebou pasovou fotografii). Platnost průkazky je určena razítkem.

Členské příspěvky

Výše příspěvku na kalendářní rok je 500 Kč, 300 Kč pro studenty a důchodce. Celoživotní členství stojí 5000 Kč.

Členské příspěvky je možno uhradit:

 1. zpřevodem na účet nebo složenkou
  • bankovní spojení: 15338004/2700 (BIC/SWIFT: BACX CZ PP)
   (UniCredit Bank Praha 1, název účtu „Česko-japonská společnost“)
  • jako variabilní symbol uvádějte prosím vždy své členské číslo (obdržíte je automaticky po přijetí přihlášky – pokud členy již jste a číslo neznáte, dotažte se na ně před placením v sekretariátu, viz kontakty), jinak je velmi obtížné platbu dohledat. Pokud jste stávající členové, jako variabilní symbol použijte číslo své průkazky, za které doplňte číslici „8“. Noví členové použijí pouze číslici „8“.
  • do zprávy pro příjemce vepište své příjmení
 2. hotově v kanceláři ČJS

Členská přihláška

Zde si můžete stáhnout členskou přihlášku ve formátu PDF:
CJS clenska prihlaska.pdf
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněnou přihlášku a/nebo Souhlas se zpracováním osobních údajů prosím odevzdejte osobně v kanceláři KIS ČJS v pracovní době (viz kontakty), nebo její sken zašlete e-mailem na adresu office@japan.cz.

Prohlášení o ochraně osobních údajů