Kontrolní komise

Kontrolní komisi volí a dovolává valná hromada Společnosti. Má nejméně tři členy, kteří nesmí být členem jiného statutarního orgánu Společnosti.

Co vykonává

Komise dohlíží, jsou-li záležitosti Společnosti řádně vedeny a vykonává-li Společnost činnost v souladu se stanovami a právnímy předpisy. Průbežně provádí kontrolu hospodaření a účetnictví. O svých zjištěních podává zprávu Valné hromadě. Její činnost upravují stanovy společnosti.

Členové:

Petr Žemla
Člen kontrolní komise
Markéta Lavická
Člen kontrolní komise
Miroslava Chmelková
Člen kontrolní komise