Mezikulturní dialog

Tyto webové stránky se zaměřují, jak už vyplývá z jejich názvu, na mezikulturní dialog. Na stránkách jsou publikovány pozvánky na kulturní akce představující různé národností identity stejně jako pozvánky na semináře, přednášky a jazykové kurzy určené pro migranty, cizince nebo širokou veřejnost. Dále jsou na stránkách zveřejňovány články o aktuálních tématech spojených s mezikulturním dialogem nebo je na nich možné najít informace o vyhlášených grantových řízeních či nabídky práce v organizacích zaměřujících se na národnostní menšiny, lidská práva apod.

Kontaktní údaje:

Web: https://www.mezikulturnidialog.cz