Výkonný výbor

Výkonný výbor je statutárním orgánem Společnosti. Má pět členů volených na období dvou let: předsedu Společnosti, dva místopředsedy Společnosti a dva členy.

Členy výkonného výboru, jakož i jeho předsedu a dva místopředsedy Společnosti, volí a odvolává představenstvo ze svých členů.

Výkonný výbor reaguje na společném e-mailu: executive@japan.cz

Co vykonává

Výkonný výbor jedná s třetími osobami a zastupuje společnost navenek, připravuje jednání valné hromady a představenstva, uděluje plné moci k zastupování Společnosti navenek. Členové výboru si určí oblasti své působnosti. Podrobnosti prace výkonného výboru upravuji Stanovy společnosti.

Členové 2018 – 2020:

Mgr. Ondřej Hýbl M.A. Ph.D.
Předseda

Tlumočník, herec a překladatel scénářů v rámci Divadla kjógen, koordinátor kulturních projektů mezi EU a Japonskem. Po absolvování japanologie na FF UK v Praze absolvoval japonskou literaturu na Dóshisha univ. v Kjótu a doktorandský program na Ósaka University. Od roku 2000 spolupracuje s kjótskou rodinou Shgeyama. Externě spolupracoval s NHK a Sankei Shinbun, aktuálně s Lidovými novinami. Držitel ocenění Srdce kraje Kansai (2007) a Saikashó  (2016). Jako tajemník ČJS v létech 1998-2000 rozběhl komerční jazykové kursy a nekomerční akce pro základní školy.

Ing. Klára Poskočilová
Místopředsedkyně

Stavební inženýrka, o japonskou kulturu se zajímá 10 let včetně studia japonštiny. Aktuálně se zabývá výrobou tradičního japonského cukroví wagashi, které se snaží prezentovat jako speciální řemeslnou disciplínu japonské tradice, ale i rozšiřovat povědomí o Japonsku obecně na různých akcích pořádaných nejen ČJS.

Ing. Tomáš Suk
Místopředseda

Předseda Nihonto Kenkyukai

Aktuálně doktorand na ČVUT v oboru Geodézie. Mnohaletý člen Nihonto Kenkyukai, nyní jeho předsedou. Držitel 3. danu iaido, a 1. kyu Nakagawa Ryu. Milovník japonského čaje (bývalý předseda Klubu Čajovna), keramiky a tradiční kultury. Hlavní organizátor akce Katana Matsuri 2017 a dalších akcí Nihonto Kenkyukai.

https://nihonto.japan.cz/https://www.facebook.com/NihontoKenkyukai/tomasuk@japan.cz
Ing. et. Bc. Aleš Trnka
Člen výkonného výboru

Absolvoval studium zemědělského inženýrství, oboru zahradnictví na ČZU a retail managementu na VŠE. Založil a dlouhá léta vedl Sekci bonsají a japonských zahrad ČJS. Dlouhodobě se zabývá japonskou zahradní architekturou. Autorsky se podílel na řadě článků s tématem zahradní architektury, na sborníku přednášek Zahradami napříč Asií vydaném v ČJS a knize Rostlina jako symbol v čínské a japonské kultuře vydané nakladatelstvím Grada. Profesně se zabývá navrhováním především soukromých zahrad a vede rodinný autosalon značky Suzuki.

Klára Májová
Člen výkonného výboru

Již pár let pracuje jako digitální knihovnice NK ČR, jinak osoba s velmi širokým záběrem zálib a znalostí. Poslední dekádu života se zabývá tradičními japonskými oděvy, které se snaží šířit mezi českou veřejnost za pomoci workshopů a přednášek. Od roku 2017 členka České asociace cesty čaje Urasenke.