Představenstvo

Představenstvo je voleným orgánem Společnosti na období dvou let a jeho počet schvaluje valná hromada.

Představenstvo reaguje na společném e-mailu: board@japan.cz

Co vykonává

Do působnosti představenstva náleží volit a odvolávat ze svých řad členy Výkonného výboru, předsedu Společnosti a dva místopředsedy Společnosti. Přestavenstvo schvaluje roční plán činnosti, rozpočet, projekty a zprávy o realizaci projektů, výroční zprávu, roční účetní závěrku, výši členských příspěvk a odměny členů výkonného výboru v rámci disponibilních prostředků Společnosti. Podrobnosti práce Představestva upravují Stanovy společnosti.

Členové 2018 – 2020:

Mgr. Ondřej Hýbl M.A. Ph.D.
Předseda

Tlumočník, herec a překladatel scénářů v rámci Divadla kjógen, koordinátor kulturních projektů mezi EU a Japonskem. Po absolvování japanologie na FF UK v Praze absolvoval japonskou literaturu na Dóshisha univ. v Kjótu a doktorandský program na Ósaka University. Od roku 2000 spolupracuje s kjótskou rodinou Shgeyama. Externě spolupracoval s NHK a Sankei Shinbun, aktuálně s Lidovými novinami. Držitel ocenění Srdce kraje Kansai (2007) a Saikashó  (2016). Jako tajemník ČJS v létech 1998-2000 rozběhl komerční jazykové kursy a nekomerční akce pro základní školy.

Ing. Klára Poskočilová
Místopředsedkyně

Stavební inženýrka, o japonskou kulturu se zajímá 10 let včetně studia japonštiny. Aktuálně se zabývá výrobou tradičního japonského cukroví wagashi, které se snaží prezentovat jako speciální řemeslnou disciplínu japonské tradice, ale i rozšiřovat povědomí o Japonsku obecně na různých akcích pořádaných nejen ČJS.

Ing. Tomáš Suk
Místopředseda

Předseda Nihonto Kenkyukai

Aktuálně doktorand na ČVUT v oboru Geodézie. Mnohaletý člen Nihonto Kenkyukai, nyní jeho předsedou. Držitel 3. danu iaido, a 1. kyu Nakagawa Ryu. Milovník japonského čaje (bývalý předseda Klubu Čajovna), keramiky a tradiční kultury. Hlavní organizátor akce Katana Matsuri 2017 a dalších akcí Nihonto Kenkyukai.

https://nihonto.japan.cz/https://www.facebook.com/NihontoKenkyukai/tomasuk@japan.cz
Ing. et. Bc. Aleš Trnka
Člen výkonného výboru

Absolvoval studium zemědělského inženýrství, oboru zahradnictví na ČZU a retail managementu na VŠE. Založil a dlouhá léta vedl Sekci bonsají a japonských zahrad ČJS. Dlouhodobě se zabývá japonskou zahradní architekturou. Autorsky se podílel na řadě článků s tématem zahradní architektury, na sborníku přednášek Zahradami napříč Asií vydaném v ČJS a knize Rostlina jako symbol v čínské a japonské kultuře vydané nakladatelstvím Grada. Profesně se zabývá navrhováním především soukromých zahrad a vede rodinný autosalon značky Suzuki.

Klára Májová
Člen výkonného výboru

Již pár let pracuje jako digitální knihovnice NK ČR, jinak osoba s velmi širokým záběrem zálib a znalostí. Poslední dekádu života se zabývá tradičními japonskými oděvy, které se snaží šířit mezi českou veřejnost za pomoci workshopů a přednášek. Od roku 2017 členka České asociace cesty čaje Urasenke.

PhDr. Kristina Kopáčková
Člen představenstva

Absolventka VŠ – FFUK sociologie – japonština. Obhájila doktorskou práci na téma dvojí struktury japonských podniků. Sedm let byla obchodní referentkou v Mitsui Co ltd a dalších sedm let vedoucí zastoupení Shinsho Corporation Co Ltd. Majitelka společnosti Hana Tours Praha s r.o. Soudní tlumočnice, Členka správní rady Nadačního fondu Věry Čáslavské. Vede kurzy vaření japonské kuchyně v  gastronomické škole Olakala. Po jedno období byla předsedkyně ČJS , vícekrát místopředsedkyně společnosti, také vedla sekci  japonských starožitností, jmenovitě netsuke.

Ing. Daniela Hátleová
Člen představenstva

Ekonomka, zakladatelka a učitelka školy ikebany  Sógetsu v ČR. Jedno období předsedkyně společnosti, několikrát místopředsedkyně. Léta vedla sekci ikebany. 10 let vedla zastoupení japonské nadace Sasakawa Peace Foundation v ČR a v současné době pracuje jako konzultant japonské společnosti Toray.

Mgr. Karolína Motejzíková
Člen představenstva

Předseda Klubu Bojových umění

Vystudovala ZČU obor Evropská kulturní studia, nyní správce depozitáře muzea. Držitelka 1. danu Muso Shinden Ryu a 3. kyu Nakagawa Tozan Ryu. Aktuálně předsedá Klubu bojových umění a je členkou představenstva ČJS. Spoluorganizátor akce Katana Matsuri 2017 a akcí souvisejících s bojovými uměními. Zapálený milovník japonské tradiční kultury.

Klub bojových umění
Bc. Jiří Troup
Člen představenstva

Vystudoval ČVUT, mnoho let aktivním členem Klubu Čajovna, také součástí jeho představenstva. Aktivně se podílel na velkém množství akcí ČJS (např. Akce Nihonto Kenkyukai, Eigasai). Krátce studoval chado. Rozsáhlý zájem o čaj a japonskou historickou keramiku.

Aya Havlíček
Člen představenstva

V roce 1995 přijela do Prahy studovat český jazyk. Po dvou let jako stipendistka studovala na Karlově Univerzitě obor Český folklór. Následovně v Praze pracovala v japonské stavební společnosti, potom v poradenské společnosti. Aktuálně se věnuje překladům a koordinaci pro japonské časopisy a přispívá též do televizních pořadů. Má ráda kulturu všeobecně. Aya Havlíček je vdaná, má dvě děti a psa Šiba-inu.

Zdeněk Thoma
Člen představenstva

Fotograf. Na japonskou půdu vstoupil poprvé v roce 1970. Výsledkem jeho dlouhodobých návštěv jsou tři cestopisy, podíl na několika obrazových publikacích věnovaných umění japonských zahrad a čajové kultuře, a kolem 100 fotografických výstav. Oceněn císařským řádem Vycházejícího slunce se stříbrnými paprsky.

Jakub Zeman
Člen představenstva

Narodil se 24.6. 1975 v Praze, ženatý (manželka japonka, cemballistka Kayoko roz. Fukuda).

Publicista, tlumočník (japonština), badatel a kurátor výstav japonského a asijského umění, člen znalecké komise Asociace starožitníků (obor asijské umění), básník a teoretik poezie Haiku, lektor dílen tvůrčího psaní tohoto žánru, dlouholetý adept a učitel bojových umění (vedoucí dojo Hakuzan).

Teruo Aso
Člen představenstva

Japonský business man ze společnosti Mitsui žijící v ČR 40 let. Aktivně propojuje Japonsko a českou místní komunitu, dobrovolnicky organizuje kulturní i charitativní akce. Redaktor a fotograf místního japonského časopisu.