Výstava Kouzlo sběratelství v ČB

V Českých Budějovicích probíhá výstava s názvem „Kouzlo sběratelství“, zaměřená na sbírky zbraní (ale nejen jich) z různého histroického období i místa. Součástí jsou i zbraně a sbírky z Japonska.

  • Otevřeno: od: 12. 5. 2020 do: 17. 1. 2021
  • Místo konání: Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1

Více na:

Následuje text z webu pořadatele:

Výstava představí odborné i laické veřejnosti soukromé sbírky zbraní ve složení a rozsahu, v jakém dosud nebyly nikdy prezentovány a s největší pravděpodobností již nikdy veřejně prezentovány nebudou. Unikátnost tohoto výstavního projektu je dána seskupením několika soukromých sbírek, jejichž cenné kusy či celé kolekce zbraní zůstávají drtivé většině lidí skryty…

Řada exponátů jsou mimořádně vzácné kusy, které nevlastní ani většina sbírkotvorných organizací a památkových objektů. Tato jedinečná kolekce je doplněna o umělecké předměty ze sbírek Jihočeského muzea a dalších partnerských institucí – obrazy, sochy, šperky, ukázky dobové numismatiky a faleristiky. Výstavu provází bohatý edukační program,“ přibližuje autor výstavy a konzervátor Jihočeského muzea Jan Török.

Výstava je rozdělena na několik částí, které návštěvníkům představí nejzajímavější sbírkové kusy z vybraných lokalit a historických období. V každém období (viz níže) najdete výběr z nejzajímavějších předmětů, které budou na výstavě k vidění. Fotografie jsou ilustrativního charakteru a vztahují se k danému období.

JAPONSKO

Japonská část výstavy zahrnuje několik výjimečných exponátů japonské nejvyšší muzeální kvality. Jedná se především o soubor předmětů z přímé držby japonské císařské rodiny, meč itomaki no tači s čepelí z konce 13.století zhotovenou Rai Kunitošim, semiformální cestovní pokrývka hlavy džingasa s masivním zlatým kováním, náležící císaři Kómei tennó (1831 – 1867) či ceremoniální dvorský meč kazaridači. Lze důvodně předpokládat, že meč od Rai Magotaró Kunitošiho představuje vůbec nejhodnotnější exponát výstavy a patrně se jedná o nejhodnotnější artefakt japonského umění na našem území.     Dále výstavu doplňuje soubor kvalitního mečového příslušenství a mečových záštit cuba, včetně děl mistrů jako Kanó Nacuo, Gotó Ičidžó, Nobuie či Iwamoto Konkan. Na přípravě této části výstavy participovala Společnost pro studium japonského meče při Česko-japonské společnosti.Obzvláště hodnotným exponátem je také japonská dekorativní stříbrná mísa s rytým věnováním, která byla v roce 1911 věnována Theodoru svobodnému pánovi von Lerchovi za uvedení lyžařského sportu do Japonska. Von Lerch(1869 – 1945), Slovák s českými kořeny a vášnivý lyžař v dobách, kdy Evropa tuto disciplínu  teprve poznávala, navštívil Japonsko jako vojenský přidělenec a lyžařský sport, do té doby v Nipponu neznámý, do Japonska uvedl. I v současnosti je v Japonsku velmi populární, má pomník, vlastní muzeum, vychází o něm komix manga a dokonce se konají Lerchovské slavnosti historického lyžování. Z dalších exponátů lze například možno zmínit flétnu Nókan z počátku 17.století, samurajské zbroje či soubor svitkových obrazů kakedžiku. Japonská  část výstavy koreluje se sto lety  navázání diplomatických vztahů mezi Japonskem a Československou republikou a klade si za cíl prostřednictvím umění a kultury přispět k prohlubování vzájemného poznání a rozšiřování pozitivních vztahů mezi oběma zeměmi – Japonskem i Českou republikou. To dokládá i fakt, že výstava Kouzlo sběratelství oficiálně získala čestnou záštitu Velvyslanectví Japonska v České republice. Děkujeme!

Výběr z výstavy:

  • Osobní džingasa (semiformální klobouk) 121. císaře Kómei (1831–1867), lakovaná kůže se zlatým kováním
  • Na fotografii níže: meč našidži gošiči no kiri koširae tači z držby císařské rodiny, signováno Rai Kunitoši, čepel konec 13. století, příslušenství 19. století  a dvorský ceremoniální meč kazaridači z přímé držby císařské rodiny, signováno Kimi banzai Tomonari, 2. polovina 19. století

Kurátorem japonské části je Jakub Zeman (Člen představenstva ČJS a čestný člen NK).